Հատուկ x3x4


Միացե՛ք Հատուկ x3x4 առաջարկին և ստացե՛ք․

  • Ռինտերնետ 6000, 7000, 7500 և 10000 սակագնային փաթեթի բաժանորդների համար x4 արագություն
  • Դուո սակագնային փաթեթի բաժանորդների համար x3 արագություն և 10 հավելյալ հեռուստաալիք
  • Տրիո սակագնային փաթեթի բաժանորդների համար x3 արագություն և 60 հավելյալ հեռուստաալիք

Առաջարկը գործում է միայն Հրազդան, Չարենցավան, Մասիս, Քաջարան, Արարատ, Գյումրի և Աբովյան քաղաքների գործող և նոր բաժանորդների համար։

 

 

Պայմաններ
        Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Հատուկ x3x4 առաջարկին միանալու վերջնաժամկետն է 30.11.2018թ. ներառյալ:

Հատուկ x3x4 առաջարկը գործում է միայն տարեկան բաժանորդագրության դեպքում։

Հատուկ x3x4 առաջարկի պայմաններ