A+A-

Puzzle


Ստացե՛ք puzzle* առաջարկը՝ ավելացնելով ընդամենը 500 դրամ Ձեր ամսավճարին՝ միանալով Տրիո ծառայությունների փաթեթին 1 տարով։

  • 15 հեռուստաալիք՝ ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ**
  • 100 ֆիլմ՝ ՁԵՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ***
  • Անսահմանափակ սերիալներ****

 

 

Միանալ հիմա

 

 

Առաջարկը գործում է մինչև՝ 30.11.2018թ․։

Puzzle – Երբ ընտրում ես Դո՛ւ

 

 

 Ալիքների ակտիվացման ուղեցույց

 

 

Պայմաններ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

* Միանալով Puzzle առաջարկին՝ Տրիո ծառայությունների փաթեթի բաժանորդը ստանում է նշված առավելություններն` ի լրումն իր սակագնային փաթեթով սահմանված հիմնական պայմանների՝ 1 տարվա ընթացքում ավելացնելով ամսական 500 դրամ իր սակագնային փաթեթի ամսավճարին։

**Puzzle առաջարկի շրջանակում բաժանորդի կողմից ակտիվացված առաջին 15 հեռուստաալիքները ներառվում են սակագնային փաթեթի կազմում՝ հիմնական Ծառայությունների ակտիվացման պահից սկսած 1 տարի շարունակ։

*** Puzzle առաջարկի շրջանակում տրամադրվում է 1 տարի շարունակ 100 ֆիլմ դիտելու հնարավորությամբ ֆիլմերի փաթեթի մեկանգամյա ակտիվացման հնարավորություն:

****Puzzle առաջարկի շրջանակում տրամադրվում է 1 տարի շարունակ 100,000 սերիա դիտելու հնարավորությամբ սերիալների փաթեթի մեկանգամյա ակտիվացման հնարավորություն:

Puzzle առաջարկի պայմաններ