New Year 2017

Դիմավորե՛ք 2017-ի ամենաամանորյա առաջարկը Ռոստելեկոմի բոլոր գործող և նոր բաժանորդների համար․

 
 

Տրիո

Սիրողական

Ընտանեկան

Միասնական

Անվանական

Ամսավճար

10 000 դր․

12 500 դր․

16 000 դր․

20 000 դր․

Ինտերնետի արագություն

gift 50 Մբ/վ

gift 60 Մբ/վ

gift 100 Մբ/վ 

gift 100 Մբ/վ

Ներառված
հեռուստաալիքներ

gift 50 + 55

gift 85 + 55

gift Բոլոր ալիքները

giftԲոլոր ալիքները

Ներառված ֆիլմեր

gift 100 ֆիլմ

gift 100 ֆիլմ

gift 100 ֆիլմ

gift 100 ֆիլմ

Համարի տեսակ

gift Արծաթ համար 

gift Ոսկի համար

gift Ոսկի համար

gift Ոսկի համար

Ներառված րոպեներ
ցանցի ներսում

500 րոպե

500 րոպե

500 րոպե

700 րոպե

Ներառված րոպեներ
դեպի ՀՀ այլ ֆիքսված
ցանցեր

200 րոպե

200 րոպե

200 րոպե

300 րոպե

Catch-up

7 օր նախկին
հաղորդումներ

7 օր նախկին
հաղորդումներ

7 օր նախկին
հաղորդումներ

7 օր նախկին
հաղորդումներ

WiFi հնարավորություն

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

SmartBox WiFi

բաժանորդագրվելու
հնարավորություն***

1 սարքի համար
SmartBox WiFi

2 սարքի համար
SmartBox WiFi

3 սարքի համար
SmartBox WiFi

Մուլտիրում

բաժանորդագրվելու
հնարավորություն***

ներառված է****

ներառված է****

ներառված է****

SmartBox

բաժանորդագրվելու
հնարավորություն***
բաժանորդագրվելու
հնարավորություն***
բաժանորդագրվելու
հնարավորություն***

2 հատ SmartBox


Օգտվե՛ք նշված առավելություններից ողջ տարվա ընթացքում՝ միանալով Տրիո ծառայությունների փաթեթին կամ վերակնքելով գործող պայմանագիրը 1 տարով:

Առաջարկը գործում է մինչ 2017թ․-ի հունվարի 31-ը ներառյալ։

 

Պայմաններ

*Բաժանորդի Ինտերնետի արագությունը, որը ձևավորվում է իր սակագնային փաթեթով սահմանված հիմնական արագության և սույն պայմանների շրջանակներում տրամադրված հավելյալ արագության հանրագումարով, չի կարող լինել ավելի, քան 100 Մբ/վ:

**«Ոսկի» դասի հեռախոսահամար տրամադրվում է միայն «Տրիո Ընտանեկան», «Տրիո Միասնական», «Տրիո Անվանական» կամ «Տրիո Պրեմիում» սակագնային փաթեթին միանալու դեպքում։

*** Եթե առկա է հավելյալ ծառայության բաժանորդագրության հնարավորություն, ապա տվյալ հավելյալ ծառայությունը տվյալ սակագնային փաթեթի շրջանակներում հնարավոր է ակտիվացնել՝ վճարելով սահմանված ամսավճարը:

**** Եթե որևէ հավելյալ ծառայություն ներառված է, ապա տվյալ սակագնային փաթեթի շրջանակներում տվյալ հավելյալ ծառայության համար չի գանձվում սահմանված ամսավճարը:

Ամանորյա առաջարկի պայմաններ